LA SPORTIVA FINLAND -ALAMÄKIHAASTE

Onko NUTS Ylläs Pallas merkitty ensi kesän kisakalenteriisi? Suorittamalla La Sportiva Finland -alamäkihaasteen Stravassa osallistut arvontaan, jossa sinulla on mahdollisuus voittaa paikka valitsemallesi ultramatkalle NUTS Ylläs Pallakselle 2022: 160 km, 100 km tai 66 km.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa ja sen sääntöjä koskeviin muutoksiin.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää OAC Finland Oy (jäljempänä "järjestäjä" tai "OAC").
Y-tunnus: 2216072-6

Järjestäjä toteuttaa La Sportiva Finland -alamäkihaasteen Strava-sovelluksessa ja suorittaa arvonnan kaikkien osallistumisajan puitteissa osallistuneiden kesken. Arvonnasta viestitään Instagramin ja Facebookin kautta.

Arvonta ei ole Stravan, Instagramin, Facebookin eikä muiden sosiaalisen median sovellusten sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity niihin. Jokainen osallistuja vapauttaa Stravan, Instagramin, Facebookin ja muut sosiaalisen median sovellukset kaikesta vastuusta.

OSALLISTUMISAIKA

Arvontaan osallistumisaika alkaa maanantaina 13.12.2021 klo 6.00 ja päättyy perjantaina 31.12.2021 klo 23.59.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistuminen edellyttää La Sportiva Finland -alamäkihaasteen suorittamista Strava-sovelluksessa nimetyillä segmenteillä. Segmentit ovat määritelty paikkakunnittain seuraavasti:

Arvontaan osallistutaan juoksemalla vähintään yksi edellä mainituista segmenteistä ja julkaisemalla oma suoritus Stravaan. Osallistuminen ei edellytä julkista Strava-tiliä, mutta suoritus on merkittävä julkiseksi, jotta se tallentuu segmentin leaderboardille.

Arvonta on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka noudattavat arvonnan sääntöjä sekä täyttävät Stravan yleiset käyttöehdot. OAC:n sekä La Sportiva Suomen edustajat ja työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN OIKEUS MUUTOKSIIN

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

ARVONNAN SUORITTAMINEN

Arvonta suoritetaan arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan viiden arkityöpäivän kuluessa. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

Ilman erillistä selitystä arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Stravan tai muun arvonnan yhteydessä viestintään käytetyn sosiaalisen median sovelluksen käyttöehtoja.

Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

VOITOSTA ILMOITTAMINEN

Arvonnan järjestäjä ilmoittaa henkilökohtaisesti voitosta sekä palkinnon vastaanottamista koskevista ohjeista kommentoimalla arvonnan voittajan suoritusta Stravassa. Palkinnon voittajan on vahvistettava voittonsa vastaamalla viestiin. Voittaja julkaistaan vasta, kun voittaja on vahvistanut voittonsa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi tai nimimerkki valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

PALKINTO 

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi osallistumispaikan NUTS Ylläs Pallas -polkujuoksutapahtumaan valitsemalleen ultramatkalle: 160 km (arvo 129 EUR), 100 km (arvo 109 EUR) tai 66 km (arvo 109 EUR). Huom. palkinto kattaa vain osallistumismaksun, ei esimerkiksi matkustamisesta aiheutuvia kuluja.

Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjä vahvistaa osallistumispaikan voittajalle mahdollisimman pian arvonnan päättymisen jälkeen.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuun palkintoon ja sen arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

TIETOSUOJA

Järjestäjä ei kerää arvontaan liittyen mitään tietoja osallistujista erilliseen tietokantaan. Tietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseksi. Voittajan tunnistaminen tehdään osallistumiskanavan tarjoamien käyttäjäprofiiliin liittyvien julkisten tietojen perusteella. Voittajan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.