Mountainrunning.fi mäkitreenihaasteet ja arvonta kesä '23

Mountainrunning.fi mäkitreeniklubi järjestää kesä-elokuun aikana kolme mäkitreenihaastetta klubilaisille. Jokaisen haasteen päätyttyä kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan La Sportivan polkujuoksukengät.

 Strava mäkitreenihaaste kesäkuu '23
 Strava mäkitreenihaaste heinäkuu '23
 Strava mäkitreenihaaste elokuu '23

 

Huom. Vain klubilaiset voivat osallistua haasteisiin, joten varmista, että olet liittynyt klubiin ennen osallistumista. Klubi on avoin kaikille polkujuoksusta ja mäkitreenistä kiinnostuneille. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.strava.com/clubs/mountainrunningfi

Näin osallistut haasteeseen:

 1. Suorita vähintään yksi mäkitreeni haasteen aikana ja merkitse sen nimeksi MR.fi mäkitreenihaaste. Huom. Merkitse suoritus julkiseksi, jotta se tulee näkyviin myös muille.
 2. Klikkaa Join Event -osallistumispainiketta ennen kuukauden päättymistä.

Tsemppiä haasteisiin!

Mountainrunning.fi mäkitreenihaasteet kesä '23⎪Kuva: Rami Valonen⎪Juoksijat: Eija Keski-Säntti ja Mia TuoriniemiKuva: Rami Valonen

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Osallistujan tulee tutustua arvonnan sääntöihin. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy säännöt ja arvonnan järjestäjän päätökset. Arvonnan järjestäjällä on oikeus kaikkiin arvontaa ja sen sääntöjä koskeviin muutoksiin.

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Arvonnan järjestää OAC Finland Oy (jäljempänä "järjestäjä" tai "OAC").
Y-tunnus: 2216072-6

Järjestäjä toteuttaa Mountainrunning.fi mäkitreenihaasteen Strava-sovelluksessa ja suorittaa arvonnan kaikkien osallistumisajan puitteissa osallistuneiden klubilaisten kesken. Arvonnasta viestitään Stravan, Instagramin ja Facebookin kautta.

Arvonta ei ole Stravan, Instagramin, Facebookin eikä muiden sosiaalisen median sovellusten sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity niihin. Jokainen osallistuja vapauttaa Stravan, Instagramin, Facebookin ja muut sosiaalisen median sovellukset kaikesta vastuusta.

OSALLISTUMISAIKA HAASTEISIIN

Kesäkuun '23 mäkitreenihaaste alkaa torstaina 1.6.2023 ja päättyy perjantaina 30.6.2023 klo 23.59. Heinäkuun '23 mäkitreenihaaste alkaa lauantaina 1.7.2023 ja päättyy maanantaina 31.7.2023 klo 23.59. Elokuun '23 mäkitreenihaaste alkaa tiistaina 1.8.2023 ja päättyy torstaina 31.8. klo 23.59

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistuminen edellyttää mäkitreenin suorittamista sekä osallistumista haasteelle nimettyyn tapahtumaan Strava-klubissa ennen haasteen päättymistä.

  Osallistuminen ei edellytä julkista Strava-tiliä, mutta suoritus on merkittävä julkiseksi, jotta se on todennettavissa.

  Arvonta on avoin kaikille 18 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka noudattavat arvonnan sääntöjä sekä täyttävät Stravan yleiset käyttöehdot. OAC:n sekä La Sportiva Suomen edustajat ja työntekijät voivat osallistua haasteeseen, mutta eivät arvontaan.

  ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN OIKEUS MUUTOKSIIN

  Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan arvonnan julkaisun yhteydessä.

  ARVONNAN SUORITTAMINEN

  Arvonta suoritetaan arvonnan viimeisestä osallistumispäivästä seuraavan kahden viikon kuluessa. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä vastaa kaikista arvontaan liittyvistä kuluista.

  Ilman erillistä selitystä arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä, joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan tai jotka ovat rikkoneet Stravan tai muun arvonnan yhteydessä viestintään käytetyn sosiaalisen median sovelluksen käyttöehtoja.

  Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä.

  VOITOSTA ILMOITTAMINEN

  Arvonnan järjestäjä ilmoittaa henkilökohtaisesti voitosta sekä palkinnon vastaanottamista koskevista ohjeista kommentoimalla arvonnan voittajan suoritusta Stravassa ja tägäämällä hänet tapahtuman kommenttikenttään. Palkinnon voittajan on vahvistettava voittonsa vastaamalla viestiin. Voittaja julkaistaan vasta, kun voittaja on vahvistanut voittonsa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta viiden (5) päivän kuluessa voittajan valinnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta ja järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

  Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

  Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi tai nimimerkki valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa.

  PALKINTO 

  Arvonnan voittaja saa palkinnoksi valitsemansa juoksukengät Mountainrunning.fi-verkkokaupasta. Kenkien arvo vaihtelee mallista riippuen.

  Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Järjestäjä vahvistaa osallistumispaikan voittajalle mahdollisimman pian arvonnan päättymisen jälkeen.

  ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

  Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuun palkintoon ja sen arvoon sekä palkinnon luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista taikka järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.

  Järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

  TIETOSUOJA

  Järjestäjä ei kerää arvontaan liittyen mitään tietoja osallistujista erilliseen tietokantaan. Tietoja käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseksi. Voittajan tunnistaminen tehdään osallistumiskanavan tarjoamien käyttäjäprofiiliin liittyvien julkisten tietojen perusteella. Voittajan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.